Slovensky

Magyar

English

Deutsch

Naše záhradné centrum Vám ponúka nasledovné služby:

Záhradná architektúra
Záhrady na klúč
Závlahové systémy
Zakladanie trávnikov
Kosenie trávnikov
Vertikulácia
Hnojenie
Dosievanie trávnikov
Údržba záhrad
Výrub stromov

Záhradná architektúra

Možností, ako si svoju záhradu vytvoriť tak, aby sme sa v nej cítili príjemne, je veľa. Záleží len od nás, aký štýl záhrady zvolíme, aké prvky v nej použijeme, akými rastlinami ju vysadíme. Cieľ je však rovnaký- vytvoriť si prostredie, v ktorom budeme bližšie k prírode. Rovnako ako dom aj záhrada si vyžaduje zvládnutie prípravnej, projekčnej a realizačnej etapy. Súčasťou prípravnej etapy sú vaše nápady, požiadavky a predstavy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a slúžia nám ako prvý krok /odrazový mostík/ k plánovaniu Vašej záhrady. Pri zakladaní záhrady musí byť vopred jasné, ako chcete svoj vonkajší priestor využívať. Ak obľubujete stretnutia s priateľmi určite sa dôležitým prvkom vašej záhrady stane miesto na sedenie, grilovanie. Ak uprednostňujete skôr intimitu, súkromie vytvoríme v záhrade správnym zoskupením drevín zákutia, kde môžete umiestniť lavičku, využívanú ako miesto na meditáciu, prípadne posedenie s knihou.

Je veľmi dôležité aby sa pekné spojilo s užitočným/praktickým . Preto sa vždy snažíme záhradu vytvoriť tak, aby sa vaše sny a túžby stali skutočnosťou a zároveň aby bola záhrada praktická a užitočná v praxi. Toto všetko môže byť vytvorené len na základe kvalitného projektu.

1. krok

Obhliadka a zistenie skutočného stavu v akom sa pozemok nachádza. Oboznámenie sa s požiadavkami majiteľa. Zameranie, nafotenie pozemku a zakreslenie hlavných rozvodov v zemi. Na základe požiadaviek investora vypracovanie skice.

2. krok

Oboznámenie majiteľa s náčrtom, odsúhlasenie návrhu a jednotlivých častí záhrady chodník, terasa, trávnik, jazierko, vresovisko, skalka, mobilná zeleň.

3. krok

Po odsúhlasení štúdie sa vypracuje osadzovací plán a sprievodná dokumentácia. Zákazník sa rozhodne, či si realizáciu urobí sám, alebo túto činnosť prenechá nám.

4. krok

Pokiaľ sa klient rozhodne pre realizáciu na kľúč vypracujeme rozpočet úpravy. Po vzájomnej dohode a zosúladení termínov príde k realizácii projektu. Po skončení prác sa odovzdá dielo aj so zárukou klientovi.

5. krok

Investor môže využiť naše služby a prenechať starostlivosť o svoju záhradu počas celého roka na nás, alebo sa bude venovať údržbe záhrady sám.

^ hore

Závlahové systémy

Naša firma Vám ponúka kvalitný komplexný servis v oblasti automatických závlahových systémov. Spracujeme Vaše návrhy, podáme Vám prijateľnú cenovú ponuku, zrealizujeme Vašu záhradu na profesionálnej úrovni.

Čo je automatický závlahový systém?

Systém, ktorý pravidelne dodá potrebné množstvo vlahy presne na požadovanú plochu. Správne navrhnutý a nainštalovaný systém, Vám ušetrí veľké množstvo času a taktiež vody. Najväčšie výhody tohto systému sú úspory vody z dôvodu rovnomernej a presne cielenej závlahe, regulovanie intenzity závlahy podľa počasia pomocou senzorov, úspornejší spôsob závlahy a lepšie využitie vody, minimalizácia odparov vody pri zavlažovaní v nočných hodinách, úspora Vášho času v porovnaní s ručným polievaním a nepochybne rýchla návratnosť investičných nákladov.

Prečo si ho zaobstarať?

Polievajú aj po ďaždi a pri silnom vetre?

Určite by ste neboli spokojný, keby zavlažovanie polievalo záhradu keď práve prši (poprípade hneď po daždi), alebo fúka silný vietor a prúd vody je unášaný do okien. Aby sme tomu predišli, môžeme k ovládacej jednotke pripojiť čidlo zrážok alebo vetru. Po odparení zrážok z čidla dôjde k obnove zavlažovania. Veterné čidlo zastaví polievací cyklus pri nastavenej intenzite vetra.

Postup pri realizácii

- každý závlahový systém sa dôkladne premyslí a navrhne v profesionálnych programoch

Komponenty závlahových systémov

1. Postrekovače

1.1 Sprejové postrekovače

1.2 Rotačné postrekovače

2. Ovládacie jednotky a elektromagnetické ventily

     Závlahový systém riadi ovládacia jednotka HUNTER s transformátorom, ktorý má výstupné napätie 24 V. Ovládacia jednotka je káblovými rozvodmi prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, otvárajúcimi alebo uzatvárajúcimi prívod vody do jednotlivých sekcií. V rámci jedného závlahového cyklu prebehne zavlažovanie postupne vo všetkých naprogramovaných sekciách.


^ hore

Zakladanie trávnikov

Zatrávnené plochy tvoria približne 60 až 70 percent plôch sadových úprav v okolí rodinných domov. Trávnik je výnimočným prvkom, ktorý zjednocuje ostatné prvky záhrady. Zakladanie trávnika je komplex činností, ktoré musia byť v správnej časovej následnosti a podľa vybraného spôsobu zakladania aj vo vhodných agrotechnických termínoch, aby založenie bolo úspešné.

Spôsoby zakladania trávnikov:

Výsevom

Zakladanie trávnika výsevom je najčastejší a najlacnejší spôsob založenia trávnika. Každá trávnatá zmes obsahuje zmes tráv. Správny výber trávnej zmesi závisí od toho, na aký účel sa bude trávnik využívať. Jarný výsev, tj. v období od apríla do júna, vytvára istotu pre založenie kvalitnej mačiny. Pri výseve tráv v letnom období je nutnou podmienkou pravidelná aplikácia vysokej dávky doplnkovej závlahy. Pre klíčenie trávnych semien je najvhodnejšia rovnomerná vlhkosť pôdy a teplota od 8°C. Naklíčené osivo nesmie zaschnúť, preto ak začneme s umelou závlahou pôdy, je potrebné pôdu pravidelne zavlažovať tak, aby bola stále rovnomerne vlhká, ale aby nedošlo k vyplaveniu osiva. Pred aplikovaním osiva je potrebné dodať pôde všetky živiny, ktoré sú dôležité pre rast trávy. U trávnikov zakladaných výsevom je potreba intenzívnejšej starostlivosti v počiatočnom štádiu a vyššie náklady na chemické prípravky.

Mačinovaním – Trávnikové koberce

Trávnikové koberce sú obľúbené u zákazníkov nielen pre rýchlosť ale aj istotu pri zatrávnení plochy. Prípravu pôdy pod mačinu musíme previesť podobne starostlivo ako pri zakladaní trávnika výsevom. Pôda musí byť dostatočne zásobená živinami a odburinená od vytrvalých plevelov. Kladenie hotovej mačiny má niekoľko výhod: rýchlosť zatrávnenia, obzvlášť u eróziou ohrozených plochách, rýchla regenerácia poškodených miest trávnika, odpadajú problémy s odburiňovaním po výseve, sieťka proti krtkom - už nikdy viac škaredé krtince v strede trávnatých plôch, vďaka sieťke umiestnenej pod kobercom.

^ hore

Kosenie trávnikov

V prípade nedodržania zásad je kosenie pre trávnik stresovým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje fyziológiu rastlín a rýchlosť rastu. Pri rozhodovaní o výške kosenia je dôležitým faktorom druh a kategória trávnika (rolovaný alebo siaty, zaťažovaný alebo rekreačný, okrasný, krajinný).

U novo založených trávnikoch postupne znižujeme výšku kosenia:
1.kosenie pri výške 80 – 100 mmna výšku mačiny 60 – 80 mm
2.kosenie pri výške 80 – 60 mmna výšku mačiny 60 – 45 mm
3.kosenie pri výške 60 mmna výšku mačiny 40 – 35 mm

U futbalových trávnikoch sa dá postupne znižovať výšku mačiny na 20 – 35 mm, u golfových podľa typu trávnika na 20 mm (dráhy) až na 4-7 mm na greene.

Zásada: Kosenie využívaných trávnikov vykonávať tak často, aby sme odstránili 1/3 asimilačnej plochy. Pri porušení tejto uvedenej zásady značne znižujeme asimilačnú plochu trávnika a tím i schopnosť rýchlej regenerácie.

U trávnikových kobercoch:
Okrasné trávniky majú byť kosené na výšku 30 – 40 mm. Prvé kosenie u trávnikoch založených mačinovaním má byť cca 7 – 10 dní od uloženia. Dôležitým faktorom je aplikácia doplnkovej závlahy v menších závlahových dávkach (5 – 10 mm) po dobu jedného týždňa a následná závlaha 15 – 20 mm 2 x týždenne.

^ hore

Vertikulácia

Mechanické prerezávanie povrchovej vrstvy trávnej mačiny, čím sa odstraňuje jej splstnatenie, obmedzuje vzrast širokolistých burín, vylepšuje sa príjem vody a hnojív.

Cieľ:

Obdobie odporúčané na vertikuláciu je od apríla do konca septembra, teda počas celého vegetačného obdobia. Vertikulácia sa môže uskutočniť na povrchu pokosenom do výšky cca 30/40 mm. Odporúčame krížovú vertikuláciu, v 90 ° a viac stupňoch po šírke a po dĺžke.

^ hore

Hnojenie

4 dôvody prečo naše záhrady potrebujú hnojiť:

Inšpekcia zblízka

Trávnik vyzerá krásne z diaľky, ale pri detailnom prezeraní uvidíte veľa prázdnych miest, buriny a poškodených miest. Hnojenie pomáha Vášmu trávniku vyzerať dobre aj zblízka.

Regenerácia

Kosenie vystavuje trávnik stresu a obmedzuje jeho schopnosť premeniť slnko, vodu a oxid uhličitý na potravu.

Vyšľachtené k lepšiemu výkonu

V súčasnosti sú trávne druhy vyšľachtené tak, aby vyzerali veľmi dobre, ale vyžadujú špeciálnu starostlivosť, aby vyzerali ako očakávame.

Zadržanie vody

Hnojený trávnik bude vytvárať hustý trávny drn s množstvom koreňov a táto štruktúra pomáha udržať vodu v okolí koreňov rastliny a napomáha absorpcii vody ôdy.

Scotts Landscaper Pro používa minerálne hnojivá s postupným uvoľňovaním živín za účelom dlhodobého, neustáleho a zdravého rastu vášho trávnika.

Čisté organické hnojivá, poľnohospodárske minerálne hnojivá

Tieto hnojivá uvoľňujú živiny rýchlo a nepredvídateľne, čo má zá následok rýchly rast, nasledovaný nedostatočnou výživou. Nadmerné uvoľňovanie živín má za následok rýchly rast nadzemnej časti a potrebu kosenia a odstránenia pokosenej hmoty. Koreňový systém nemá potrebu rásť vďaka nadmernému okamžitému prísunu živín.

Landscaper PRO – postupné uvoľňovanie živín

Živiny sú uvoľňované postupne, čiže nenastávajú žiadne rastové krivky s obdobiami nedostatku a nadbytku živín. Postupné dodanie živín vytvára silnejší trávny drn, odolnejší voči záťaži. Neustála, rovnomerná výživa tak isto podporuje rastliny k vytváraniu silnejšieho, hlbšieho koreňového systému, ktorý je efektívnejší v príjme vody, odolnejší k suchu.

^ hore

Údržba záhrad

Aj toto môžu byť dôvody prečo využiť naše služby.

Celoročná údržba zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhradu alebo jej časť v priebehu celého roku.

Jar (marec - máj)

Leto (jún – august)

Jeseň (september - november)

^ hore